Start   Artikelen   Rehabilitatie-Centrum   Video's   Grote-Verzoendag 

 Contact 
 Landkaarten   Russische-Liederen   Sponsor 


HERVORMINGSDAG – GROTE VERZOENDAG

Op woensdag 31 oktober 2007 zit ik met christenen uit verschillende kerken in de Petruskerk van Woerden. Elke woensdag is daar het Morgengebed, een korte samenkomst rond de Psalmen en de ontmoetingen met Jezus. Verder bidden we met elkaar voor Israël, ons koningshuis en de regering, vervolgde christenen en zieken. We bidden ook om eenheid in het lichaam van Christus.

Op deze ochtend spreekt ds. Van Tellingen ook over de reformatie die begon in 1517. Hij noemt een getal: 775. Dat is het aantal nieuw gestichte protestantse groeperingen na 1517. Als ik dat getal hoor, gebeurt er iets in mij. Ik huil, de tranen lopen over mijn wangen. Ik schaam mij zo naar onze Vader toe. Hij deed alles van zijn kant om ons met Zich te verzoenen. Hij offerde er zijn eigen zoon Jezus voor op. Jezus betaalde onze schuld bij God met zijn onschuldig bloed. Hij nam onze zonde op zich, alsof Hij die gedaan had en wij ontvingen vergeving.

En wat is ons antwoord? Wat denken en zeggen wij over en tegen elkaar?

Jij draagt een rok en een hoed in de kerk, dus jij hoort niet bij mij.
Jij draagt geen rok, dus jij hoort niet bij mij.
Jij looft de Heer met vreugde en opgeheven handen, dus jij hoort niet bij mij.
Jij dient de Heer stil, met gevouwen handen, dus jij hoort niet bij mij.
Jij bent een vrouw en spreekt in de kerk, dus…..
Jij bent een vrouw die zwijgt in de gemeente, dus ……
Jij laat je baby dopen, dus …..
Jij laat je dopen op je geloof in Jezus, dus …….
Jij spreekt in tongen, dus …….
Jij spreekt niet in tongen, dus jij…..
Jij, jij, jij!

Die morgen is er nog gezongen, maar ik kon niet meezingen. Een dikke traan ligt op mijn hart. 775! Vader, vergeef ons, genade over ons. Vader, ik schaam me zo. Dit verdient U niet. 775! Iemand troost mij: dat zijn wel alle kerken en groeperingen op de hele wereld. 775! Het getal is genoemd tijdens een conferentie in Genève. Niet als curiositeit, maar om aan te geven dat er zorg is om al die kerken wereldwijd.

Nu, weken later, is die dikke traan nog steeds in mij. Ik weet dat velen verdriet hebben om die verdeeldheid. In veel christenen is er een verlangen naar liefde en eenheid in het lichaam van Jezus. De mensen in de wereld lachen ons erom uit. Terecht. Wij zijn geroepen om tot een zegen te zijn op deze wereld, nu zijn we eerder een lachertje. Ik durf niet eens te zeggen of te schrijven: nu zijn we eerder een vloek, al ligt dit dicht bij de waarheid.)

In Jezus, in zijn lichaam, in zijn kerk zou alles te vinden moeten zijn tot redding van geest, ziel en lichaam. Jezus’ belofte is: één kudde en één Herder. Het kan dus! De eenheid komt echter niet zonder onze overgave aan Hem en aan elkaar.

Voor mij liggen vier A4’tjes met namen van kerken en groepen in Nederland. In mijn eigen woonplaats zijn al meer dan tien verschillende kerken. Maar, halleluja, ieder die zijn hart opende voor Jezus en Hem op de troon van zijn hart zette, is mijn broer of mijn zus. In welke van de 775 kerken hij of zij ook zit. De naam van de kerk is onbelangrijk. Ook het feit dat een kerk of gemeente zijn eigen accenten legt, is een goede zaak.

Ligt het accent van je kerk

op de zending? Halleluja.
op bijbelstudie? Halleluja.
op genezing van zieken? Halleluja.
op Israël? Halleluja.
op voorbede voor christenen in de verdrukking? Halleluja
op aandacht voor jongeren? Halleluja.
op zorg voor ouderen? Halleluja.
op vrouwen in de bediening? Halleluja.
op de gaven van de heilige Geest? Halleluja.

In ons lichaam zijn ook 1001 functies. Elke cel is nodig. Elk orgaan is onmisbaar. Groei in je kerk. Groei in Gods liefde. Groei in het talent dat de Vader je gaf. Weet, dat je pas goed bezig bent, als de liefde voor God en de naaste samen op gaat met jouw talent.

We hoeven echt niet in één kerkgebouw samen te komen om één lichaam van Jezus te zijn. Hoewel, één keer? Van alle 775 kerken + de Rooms-katholieke kerk afgevaardigden bij elkaar in Amsterdam. Met elkaar onze Vader danken voor zijn Zoon Jezus. Met elkaar danken voor het feit dat Hij de schuld, de zonde, het kwaadspreken op zich wilde nemen. Onze knieën buigen en hand in hand onze Vader en elkaar vergeving vragen voor alle kleinerende gedachten en uitspraken over elkaar. De hemel zal opengaan, de zegen zal neerdalen. Dan zullen we tot een zegen zijn voor deze wereld. Dan zullen ons hart en onze tong genezen.

Draag jij een hoed in de kerk? Prachtig! De Heer zegene je!
Jij spreekt in de gemeente in tongen? Prachtig! De Heer zegene je!
Jij aanbidt de Heer in stilte? Prachtig! De Heer zegene je!
Jij gaat naar een Halleluja - kerk? Prachtig! De Heer zegene je!

Ik geloof in de belofte van Jezus: één kudde en één Herder. Wanneer wij vergeving vragen en vergeving geven, zal het lichaam van Jezus ontwaken, zich uitrekken en op zijn voeten gaan staan, de Hemel danken voor het hoofd Jezus. Dan wandelen we als Jezus op deze aarde, samen met miljoenen mensen, vol van Jezus.

Ik sloot een verbond met mijn tong om geen kwaad te spreken over mijn broer of zus of wie dan ook. Ook al zijn er zaken die niet deugen, ik praat er niet over met een ander. Ik moet ook zelf van genade leven. Het is voldoende de namen te noemen voor de genadetroon van de Vader.

De reformatie begon op 31 oktober 1517. Vijfhonderd jaar later, op 31 oktober 2017, zie ik een grote verzoendag in de Arena in Amsterdam. Als we nu al beginnen met zeven maal zeventigmaal te vergeven en zeven maal zeventigmaal lief te hebben, zal het die dag één kudde met één herder Jezus zijn. Dan zullen we het gezin van onze Vader zijn. Dat zal een droom zijn. Wie, in het lichaam van Jezus, kreeg het talent om een dergelijke verzoeningsdag te organiseren? Sta op. De Heer zegene ook jou!

Atie de Koning - Bos
  Terug naar Start menu