Start   Artikelen   Rehabilitatie-Centrum   Video's   Grote-Verzoendag 

 Contact 
 Landkaarten   Russische-Liederen   Sponsor 

Ontmoetingen

Haar droom - veroordeelden dienen.

Adriana Bos de Koning (midden rij 2) in de inrichting OeJoe-400/7
Al vele jaren geleden vertelde Adriana Johanna de Koning haar familieleden over haar droom om in Rusland te zijn en "de veroordeelden te dienen". Waarop ze haar ten antwoord gaven: "Waarom moet je die veroordeelden van Rusland dienen? Hebben we die in Nederland soms niet?" De mensen begrepen de wens van Adriana niet. Maar langzamerhand begon haar jeugddroom vaste vormen aan te nemen. De eerste maal bezocht "mama Ati" (zoals de veroordeelden in Rusland nu deze vrouw noemen) ons land in 1996 en na terugkomst in Holland zei ze: In de gevangenissen voelde ik me "thuis". Haar familieleden waren verbaasd, hoe dat nu mogelijk was: je "thuis" voelen in een strafkolonie? Maar Adriana was verslagen (getroffen) door hetgeen ze gezien had op de plaatsen van vrijheidsberoving in de provincie Toela: door de eenvoud en de openheid van de veroordeelden, door de bloemen, die op het terrein van de inrichting OeJoe-400/7 groeiden. Zelfs toen ze alweer in Holland terug was, teerde ze nog op die indruk en ze vroeg in gebed aan God haar toe te staan nogmaals naar Rusland te gaan.
Niemand vermoedde. dat haar tweede reis zo spoedig zou plaatsvinden, ja, ook zelf had "mama Ati" die pas in 1998 gepland. Op 18 september stapte "mama Ati", vergezeld van medewerkers van de leiding van kamp IK-7, en van de ex-veroordeelden L.Kamanin, S.Sjanin, S.Kaneysky, gelovigen uit: Sitsjekina en Toela over de drempel van de kolonie. Terwijl ze bloemen van de veroordeelden in ontvangst nam, zei ze: "Deze plaats lijkt niet op een gevangenis". De ontmoeting met de gelovige veroordeelden vond plaats in het bedehuis op het terrein van de kolonie. De godsdienstoefening duurde bijna 3 uur, maar voor iedereen vloog die tijd voorbij als was het 1 minuut. Op 19 en 20 september bezocht Adriana het verbeteringskamp No.2 en 3.
Ze wil graag de medewerkers van de leiding van dit correctiekamp, van de inrichtingen OeJoe-400/2, 3,7 bedanken voor de hulp bij het organiseren van de ontmoeting.

V. Minejev.

  Terug naar Artikelen menu