Start   Artikelen   Rehabilitatie-Centrum   Video's   Grote-Verzoendag 

 Contact 
 Landkaarten   Russische-Liederen   Sponsor 

Woerden, juli 2020    

Zou voor de HEER iets te wonderlijk zijn?


Sponsor van “God’s Huis van Genade”

Wat hadden de dorpsbewoners en het bestuur van Majskii er moeite mee om in de Opvang voor gevangenen iets goeds te zien. Nikolaj kreeg wonder boven wonder toestemming om te bouwen, maar toen de bewoners zagen, dat er echt gebouwd werd en
dat er velen kwamen helpen bij de bouw kwam er echt protest. Maar Nikolaj had zwart op wit toestemming gekregen, dus het werk ging door.

Nu, elf jaar later zijn de bestuurders en de dorpsbewoners trots op Gods Huis van Genade in hun provincie en hun dorp. De politie brengt “hopeloze gevallen” nu bij Nikolaj. Ook gaf het stadsbestuur hem een flink stuk grond erbij. Met man en macht heeft hij met de bewoners een deel van dit grasland tot groentetuin gemaakt en er aardappels, witte en groene kool, wortels en uien op geplant.

Voor al dit werk kon, met hulp van de ZWO en Stichting HAELLA, een kleine tractor gekocht worden. Deze kleine tractor wordt gebruikt voor de moestuinen en de grote tractor (met maaimachine) is in gebruik voor de uitgestrekte grasvelden. Het gemaaide gras moet geregeld gekeerd worden om te drogen tot het als hooi de hooischuur in kan. Ook in de winter doen de tractoren dienst om de terreinen en de wegen begaanbaar te houden.

Voor mij was het een grote verrassing dat een goede gever zelf naar Nikolaj mailde en hem vroeg welke wens hij nog had. “Een echt kippenhok”, zei Nikolaj meteen. “We hadden een hok met 16 kippen, maar een wilde hond brak ’s nachts in, vertrok met een kip in zijn bek en liet ook de andere kippen ontsnappen”. Nu bouwt Nikolaj met zijn mannen een degelijk kippenhok, waar geen vos of wilde hond kan inbreken. De gasten-bouwers verheugen zich al op verse eitjes en een gebraden haantje. Er wordt al gesproken over een broedmachine.

Heeft Nikolaj nog meer dromen? O, ja! Er is weidegrond genoeg voor schapen. Er grazen al vier koeien en een stier. Ook zou hij graag ganzen houden.

Er wonen nu 21 mannen, vrouwen en kinderen in Gods Huis van Genade. In totaal hebben er al 257 gasten onderdak gekregen. Ruim 100 gasten hebben er een jaar gewoond voor ze zelfstandig konden gaan wonen en zeker 10 gasten wonen er al jaren. De eerste en oudste gast Victor kreeg een eigen kamertje met toilet en eigen wastafel. Hij was degene, die jarenlang twee keer per dag water uit de bron haalde. In beide handen een jerrycan vol bronwater. Het lukte mij niet die te dragen 😀

Het laatste blijde nieuws is dat binnenkort drie gasten zich laten dopen. Ze bekeerden zich tot Jezus en nu begraven ze hun oude leven zonder God in de grote vijver bij het Huis om daarna op te staan en in dit nieuwe leven Jezus te volgen. Dit is een groots Feest met gasten uit omliggende kerken.

Ja, wat een tegenvaller dat wij dit jaar niet naar Rusland konden vanwege Covid-19. De vliegtickets waren al gekocht, maar nog steeds zijn de vliegvelden in Moskou voor toeristen gesloten. In Rusland grijpt het virus nog steeds om zich heen. Hopelijk kan ik volgend jaar wel naar Majskii


Atie de Koning-Bos

U kunt mij bereiken via de Contactpagina.

Klik op de foto voor een uitvergroting
klik dan nogmaals op de uitvergrote foto om deze weer te sluiten


Klik op de foto voor een uitvergroting
klik dan nogmaals op de uitvergrote foto om deze weer te sluiten
  Joelia wordt gedoopt.

Doopfeest 2020 augustus


Klik op de foto voor een uitvergroting en dan nogmaals om deze weer te sluiten.

  Video links.
  Twee broeders spelen gitaar.
  Veel luisterplezier.

  Terug naar Artikelen menu