Start   Artikelen   Rehabilitatie-Centrum   Video's   Grote-Verzoendag 

 Contact 
 Landkaarten   Russische-Liederen   Sponsor 

COLLECTE BROEIKAS RUSLAND

Op zondag 17 maart 2019 is er gecollecteerd voor een broeikas bij het Huis van Gods Genade in Rusland. Er werden wat foto’s geprojecteerd en ik had er een artikel over geschreven in Kerkklanken. Tijdens het koffie drinken na de dienst spraken velen mij aan. “Ik heb echt gegeven - de collectezak was gewoon zwaar - er zat meer papiergeld in dan anders - hoe vaak ben je al in Rusland geweest? - ken je echt Russisch? - waarom koos je Rusland als land?”

Ja, waarom Rusland? Ik denk niet dat ik Rusland heb uitgekozen, maar dat GOD Rusland voor mij heeft uitgekozen. Ik was nog jong, toen ik voor Rusland ging bidden, omdat daar mensen om hun geloof in de gevangenis zaten. Ik wilde zo graag iets voor hen doen!


Ik was ongeveer 12 jaar, toen ik een film zag met het thema “Eens een dief, altijd een dief”. Ik was zo boos en verdrietig om dit oneerlijke gegeven. Voor ik ging slapen knielde ik bij mijn bed en zei: “Lieve PAPA, ik wil graag als ik groot ben naar Rusland om voor gevangenen te zorgen. Als U dat ook wil, geef dan licht op de muur”. Tjonge, onze Hemelse Vader gaf LICHT op de muur van de zolder Ik was zo gelukkig bij het idee, dat ik wat voor gevangenen mocht gaan doen als ik groot was.

Zo is het ook gegaan. Nu 60 jaar later kan ik terugkijken op de wonderen, die de weg hebben gebaand tot waarmee ik nu bijna dagelijks bezig ben: “Zorgen voor gevangenen in Rusland!”

In Nikolaj kreeg ik een betrouwbare broer, die net als ik graag schrijft. We kennen elkaar nu 28 jaar. Hij was een gevangene, die in GOD geloofde en tegen het communistische regiem in durfde te gaan. Dat kostte hem 25 jaar te leven in gevangenkampen. Maar net als Jozef was hij daar in opleiding bij GOD. Hij ontmoette daar christenen uit allerlei kerken. Ze zochten elkaar op en voor zover mogelijk zorgden zij als broers voor elkaar.

Kerkmuren bestonden daar niet. Nu heeft Nikolaj de leiding over Gods Huis van Genade, de Opvang voor vrij gekomen gevangenen. Wat is het gezond voor al die gasten om te kunnen WERKEN, na alle jaren van letterlijk de straftijd uit te zitten.

De collecte voor de broeikas bracht een kleine duizend euro op, inclusief de later gestorte giften. Fantastisch! De kas staat nu al in de steigers. Er wordt plexiglas gebruikt. Echt glas is te duur. Er wonen in het opvanghuis nu 18 gasten, vooral mannen. Er kan dus gebouwd worden. Verbazend, wat er in één dag gedaan wordt. Het doel is er tomaten, witte kool, komkommers en paprika’s te kweken en die straks te kunnen eten. Daarnaast is er een eigen moestuin voor aardappelen, wortels en rode bieten.
Zo’n tuin is voor elke Rus het allermooiste en het belangrijkst in het dagelijks leven.

Atie de Koning-Bos

U kunt mij bereiken via de Contactpagina.


Stichting Diaconale Initiatieven Woerden
Ons bankrekeningnummer is: NL37RABO 03737 13908
Ons ANBI nummer is: RSIN 8558 66743
Het Kamer van Koophandel is: 6481 6451
t.a.v. Rusland project


Klik op de foto voor een uitvergroting
klik dan nogmaals op de uitvergrote foto om deze weer te sluiten

De Kas


De Kas


Dit is de stier, wij hebben hem nog niet los laten lopen, hij verblijft nog in de stal.


Hier hebben wij de koeienstal neer gezet, waar de koeien weiden. Wij hebben veel plaats waar de koeien kunnen weiden.

Klik op de foto voor een uitvergroting
klik dan nogmaals op de uitvergrote foto om deze weer te sluiten

Wij maakten deze foto speciaal om te laten zien hoe schoon het bij ons is. Als er veteranen komen, dan zeggen zij dat wij de allerschoonste boerderij hebben. Eer aan God.
Dat is dankzij het werk van de broers.


De Kas in aanbouw
Ochtendgebed


Nikolaj

Klik op de foto voor een uitvergroting
klik dan nogmaals op de uitvergrote foto om deze weer te sluiten


Nikolaj voor het huis van invalide
 Start   Artikelen   Rehabilitatie-Centrum   Video's   Grote-Verzoendag 

 Contact 
 Landkaarten   Russische-Liederen   Sponsor