Start   Artikelen   Rehabilitatie-Centrum   Video's   Grote-Verzoendag 

 Contact 
 Landkaarten   Russische-Liederen   Sponsor 

Nieuwsbrief maart 2013

Woerden, maart 2013

Al meer dan vijftien jaar reist Atie de Koning naar Rusland.

Al meer dan vijftien jaar reist Atie de Koning naar Rusland. Al meer dan vijftien jaar reist Atie de Koning naar Rusland.
Zij voelt zich geroepen om mensen in dat uitgestrekte land te helpen. Daartoe gaat ze naar armenhuizen, tuchtscholen en indien mogelijk naar gevangenkampen. Overal waar ze komt, probeert ze mensen te vertellen over de liefde van Jezus Christus. Ze reist niet alleen. In de loop van de tijd is een groep ontstaan van christenen uit allerlei kerken en gemeenten die meereist, meebidt en vertelt: de Rusland-groep. Daarnaast helpt men de zwakkeren in de Russische samenleving. Die praktische hulp wordt mogelijk gemaakt door giften van kerkelijke gemeenten, kleinere en grotere sponsors.

Hoe kom je erbij om steeds naar Rusland te reizen? Al op jonge leeftijd hoorde Atie de verhalen over christenen die gevangen zaten omwille van hun geloof. Die verhalen boeiden haar en grepen haar aan. Die mensen wilde ze gaan helpen.
De eerste stap die ze zette, was het volgen van cursussen Russisch in Nederland en in Sint-Petersburg.
Daarna kwam de periode waarin ze honderden Bijbels en kinderbijbels naar Rusland verstuurde namens velen uit Nederland.
Na de val van het communisme kwamen de eerste brieven uit Rusland. Brieven met dankwoorden en verzoeken om hulp.

De kennis van de Russische taal kwam nu goed van pas. Vele brieven werden vertaald voor de sponsors en met een aantal briefschrijvers begon ze een correspondentie. Dat leidde tot contacten met allerlei mensen en kerken.
Ook kwamen er brieven van mannen en vrouwen die in de gevangenkampen tot geloof waren gekomen.
Op dat moment wist ze het zeker: God wil dat ik de gevangenen in de kampen ga opzoeken en dat ik ex-gevangenen aan een bestaan ga helpen.

De eerste reizen maakte ze samen met een vriendin, later kwamen daar mensen uit het hele land bij. In Nederland probeerde ze geld te krijgen om de mensen niet alleen de blijde boodschap, maar ook concrete hulp te brengen. Ondanks enkele tegenslagen zijn er resultaten zichtbaar.
Enkele voorgangers van plaatselijke kerken kunnen nu de gevangenkampen bezoeken. Hun salaris wordt geheel of gedeeltelijk door Nederlandse sponsors betaald. Maar er is meer: Russische christenen worden zich bewust van hun taak om armen, gehandicapten, weeskinderen en straatkinderen te bezoeken en waar mogelijk te helpen.
Dat uit Nederland gelovigen uit allerlei kerken en gemeenten samen naar Rusland reizen is een aansporing voor de Russische christenen om ook meer samen te werken en over de kerkmuren heen te kijken.

De meeste reizen gaan naar de omgeving van Tula. Elk jaar bezoekt de Rusland-groep de gemeenten waarmee ondertussen vriendschappelijke contacten zijn ontstaan. Ook worden plaatsen in Siberië bezocht: Tjoemen, Soergoet waar een kerkje en recreatieruimte in een gevangenkamp is gebouwd met geld uit Nederland, Jakoetsk waar gevangenen en hun familieleden worden bezocht. In 2006 en 2007 reisden enkele leden van de groep naar Boerjatië, een streek tussen het Baikalmeer en Mongolië.

Het werk gaat door. Regelmatig worden gezinnen bezocht die ze tijdens eerdere reizen hebben leren kennen. Als het noodzakelijk is, helpen ze deze mensen financieel. Leden van de groep reizen regelmatig naar de Russische Federatie om artsen en verpleegkundigen te vertellen over het belang van het geloof in de begeleiding van patiënten en in de omgang met collega’s.

Dankzij een financiële bijdrage van twee Nederlandse stichtingen en met giften van particulieren wordt op dit moment hard gewerkt aan de opvang van vrijgekomen gevangenen. Opvang van deze mensen is vanaf het begin een belangrijk onderdeel van het werk geweest. In 2009 is een begin gemaakt met de bouw van een opvanghuis in Majskii. Het gaat om een huis op een terrein waar elektriciteit, gas en water aanwezig zijn. Ook is er alle ruimte voor groente- en fruitteelt, veeteelt en bijenkasten. Straks is er ruimte voor ongeveer 25 mensen: gevangenen die na hun vrijlating niet op straat komen te staan, maar die onderdak, voedsel, begeleiding en werk kunnen krijgen.

De vorderingen van de bouw kunnen we met behulp van foto’s volgen.
Meer informatie, foto’s en een presentatie vindt u onder de knop "artikelen". In juli 2012 hebben enkele leden van de Rusland-groep met eigen ogen kunnen zien hoe de stand van zaken is. Het woongebouw is gereed en goed ingericht.
Daarnaast is er een bijgebouw met badgelegenheid. Elektriciteit, watervoorziening en gasverwarming functioneren goed.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een koeienstal en een garage met werkplaats. De opbrengst van giften en acties wordt nu gebruikt om een bescheiden veestapel te kopen. Er lopen al geiten rond en er groeit groente in de moestuin.
In het voorjaar van 2013 is geld overgemaakt naar Rusland, zodat er goede landbouwmachines kunnen worden gekocht.
We hopen dat naast de eerste ex-gevangenen/bouwvakkers er meer mannen snel huisvesting en werk kunnen vinden.

Wie dit project wil steunen, kan een bijdrage overmaken.

Liefs,
Atie de Koning-Bos.

Stichting Diaconale Initiatieven Woerden
Ons bankrekeningnummer is: NL37RABO 03737 13908
t.a.v. Rusland project.


  Terug naar Artikelen menu